प्रगती आलेख

आपणा सर्वाचे सहकार्यामुळे प्रवरा पतसंस्थेने प्रगतीपथावर दमदार वाटचाल केली आहे. संस्थेचा प्रगती आलेख आपल्या माहिती
साठी खाली देत आहोत.

   खालील माहिती पाहण्यापुर्वी कृपया यावर क्लिक करा हे जरुर वाचा.

सन्मानपञ पहा


ताळेबंद पत्रक (Balance Sheet)

ताळेबंद पत्रक २०१६ - २०१७            नफा - तोटा पत्रक २०१६ - २०१७

downप्रगती आलेख   संपुर्ण प्रगती आलेख पाहण्यास कृपया यावर क्लिक करा.

ठेवी
कर्ज वितरण
कर्ज वसुली
नफा
लाभांश
भागभांडवल
सभासद संख्या
वार्षिक उलाढाल


downवार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल २०१६ - २०१७


downनवीन काही

(माहिती, सुचना, बातमी)

प्रवरा ग्रा.स.पतसंस्था. © साईट वरील सर्व हक्क राखिव आहेत.